Privacyverklaring Mirre VoetreflexPlus

Ik ben me er van bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laat ik jou weten welke gegevens er verzameld worden en met welk doel. Zo begrijp je precies hoe ik werk.

Persoonsgegevens verwerken

Mirre VoetreflexPlus verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Bij klachtgerichte behandelingen verwerkt Mirre VoetreflexPlus gegevens die nodig zijn voor je behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.

Gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zijn:

 • Medische gegevens;
 • Leef- en voedingsstijl;
 • Evaluatie en ontwikkelingen;
 • Onderzoeken en contact met andere behandelaars;

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om je toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarvoor zijn deze gegevens nodig?
Mirre VoetreflexPlus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de factuur volgens de normen van de zorgverzekeringen op te kunnen maken (21/5/18: op dit moment nog niet van toepassing, aangezien ik de opleiding Medische Basiskennis nog niet heb afgerond);
 • De factuur na afloop van een consult te e-mailen aan de cliënt;
 • Het e-mailadres wordt enkel gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op het behandeltraject;
 • Ik gebruik een telefoonnummer wanneer je onverhoopt niet naar een afspraak komt, ik de afspraak moet annuleren of volgens afspraak;
 • De medische gegevens heb ik nodig om een behandeltraject op te kunnen stellen en (relatieve) contra-indicaties te kunnen herkennen;
 • De leef- en voedingsstijl kunnen van invloed zijn op de aanwezige klachten, om een compleet beeld van een cliënt te krijgen vraag ik hier ook naar;
 • Om de juiste behandelingen aan te blijven bieden evalueer ik de voortgang van de therapie;
 • Pas na toestemming mag ik gegevens opvragen bij andere behandelaars. De uitkomst hiervan leg ik vast in het cliëntdossier.

Bewaartermijn van de gegevens

Mirre VoetreflexPlus zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntdossier blijven 15 jaar bewaard conform de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Delen met anderen

Mirre VoetreflexPlus deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mirre VoetreflexPlus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mirrevoetreflexplus@gmail.com. Mirre VoetreflexPlus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Mirre VoetreflexPlus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mirre VoetreflexPlus werkt met papieren cliëntdossier en deze worden in een afgesloten kast bewaard.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mirrevoetreflexplus@gmail.com.

Contactformulier website

Het contactformulier op mijn website www.mirrevoetreflexplus.nl is beveiligd. Uw naam, e-mail adres en telefoonnummer gebruik ik om contact met u op te nemen.

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met Mirre VoetreflexPlus, kun je mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                                  Ribesstraat 24

Postcode en plaats:                                                           2165 CE Lisserbroek         

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:            70097127     

Telefoonnummer:                                                              06-45326061

E-mailadres:                                                                        mirrevoetreflexplus@gmail.com

In de praktijk

Tijdens de eerste afspraak informeer ik cliënten mondeling over de dossierplicht. Deze privacyverklaring zit als bijlagen in het cliëntdossier. Bij het akkoord gaan met de privacyverklaring en het vastleggen van de gegevens, vraag ik de cliënt een handtekening te zetten op de privacyverklaring.