'Kan VoetreflexPlus obstipatie klachten verminderen?'

In het afgelopen jaar heb ik als afstudeeronderzoek voor mijn opleiding VoetreflexPlus, het onderwerp obstipatie/verstopping gekozen. Ik ben gestart met de probleemstelling: 'Kan VoetreflexPlus obstipatie klachten verminderen?'. Obstipatie kent namelijk veel vervelende klachten, zoals o.a. een moeizame stoelgang, harde- en/of droge ontlasting, opgeblazen buik, buikpijn en pijn bij het ontlasten. 

Mijn afstudeeronderzoek bestond uit een literatuurstudie en een praktijkonderzoek. In de literatuurstudie heb ik onderzocht hoe vanuit de westerse reguliere zorg-, de natuurgeneeskundige zorg-, de Chinese geneeskunde en vanuit de emotionele kant naar obstipatie wordt gekeken en op welke wijze dit kan worden behandeld. Mijn praktijkonderzoek bestond uit het geven van 6  klachtgerichte VoetreflexPlus massages aan vier cliënten, die obstipatie hebben. Hiertoe heb ik een behandelplan opgesteld aan de hand van de verzamelde gegevens uit mijn literatuurstudie. 

Vervolgens hebben de cliënten in een overzicht bijgehouden of hun klachten verminderden en of de frequentie van de stoelgang vermeerderde. 

Na mijn eigen onderzoek heb ik inderdaad kunnen aantonen dat obstipatie klachten verminderd kunnen worden met klachtgerichte VoetereflexPlus massages. Onderstaande grafieken geven de frequentie van de stoelgang en het type ontlasting, volgens de Stoelgang kaart, mooi weer.

Wil je weten of VoetreflexPlus massages jou kunnen helpen bij het verminderen van obstipatie klachten? Neem dan contact met me op via 06-45326061 of stuur een bericht via het contactformulier en dan neem ik contact met je op. Blijf er niet mee lopen, veelal kan dit op natuurlijke wijze worden opgelost.